JR-Wheels

HONDA CIVIC TYPE R

JR24 19×8.5 & 19×9.5

 • JR Wheels
  Honda Civic Type R | JR24 front 19x8,5 rear 19x9,5
 • JR Wheels
  Honda Civic Type R | JR24 front 19x8,5 rear 19x9,5
 • JR Wheels
  Honda Civic Type R | JR24 front 19x8,5 rear 19x9,5
 • JR Wheels
  Honda Civic Type R | JR24 front 19x8,5 rear 19x9,5
 • JR Wheels
  Honda Civic Type R | JR24 front 19x8,5 rear 19x9,5
 • JR Wheels
  Honda Civic Type R | JR24 front 19x8,5 rear 19x9,5
 • JR Wheels
  Honda Civic Type R | JR24 front 19x8,5 rear 19x9,5
 • JR Wheels
  Honda Civic Type R | JR24 front 19x8,5 rear 19x9,5
 • JR Wheels
  Honda Civic Type R | JR24 front 19x8,5 rear 19x9,5

JR-Wheels