JR-Wheels

HONDA CIVIC TYPE R

JR27 18×8.5 & 18×8.5

 • JR Wheels
  Honda Civic Type R | JR27 front 18x8,5 rear 18x8,5
 • JR Wheels
  Honda Civic Type R | JR27 front 18x8,5 rear 18x8,5
 • JR Wheels
  Honda Civic Type R | JR27 front 18x8,5 rear 18x8,5
 • JR Wheels
  Honda Civic Type R | JR27 front 18x8,5 rear 18x8,5
 • JR Wheels
  Honda Civic Type R | JR27 front 18x8,5 rear 18x8,5
 • JR Wheels
  Honda Civic Type R | JR27 front 18x8,5 rear 18x8,5
 • JR Wheels
  Honda Civic Type R | JR27 front 18x8,5 rear 18x8,5
 • JR Wheels
  Honda Civic Type R | JR27 front 18x8,5 rear 18x8,5
 • JR Wheels
  Honda Civic Type R | JR27 front 18x8,5 rear 18x8,5

JR-Wheels